Speak up!

Prefer English?
¿Prefieres español?

Cartamundi verbindt zich ertoe een open cultuur van compliance, goed deugdelijk bestuur en ethisch gedrag te handhaven met de hoogste standaarden van eerlijkheid en verantwoordelijkheid, waarbij mensen met wie we werken in vertrouwen hun stem kunnen laten horen en eventuele problemen kunnen melden.

Als u wangedrag, onethisch gedrag, illegale praktijken of andere compliance-problemen opmerkt tijdens uw samenwerking met ons, laat het ons dan weten!

Meld een probleem

Meldingskanalen

Er zijn verschillende meldingskanalen beschikbaar, ongeacht uw werkrelatie met Cartamundi.
Als we weten wie u bent, is het makkelijker voor ons om de zaak te bekijken en de juiste maatregelen te nemen. Als u echter liever anoniem rapporteert, is dat ook goed.

Welke meldingskanalen zijn beschikbaar? Hoe meld ik een probleem? Kan ik anoniem melden?
Persoonlijk contact (telefoon, e-mail, vergadering) Binnen Cartamundi: neem contact op met uw directe manager of diens leidinggevende, of met uw hr-verantwoordelijke
Buiten Cartamundi: neem contact op met uw aangewezen Cartamundi-contactpersoon of diens leidinggevende
Uw melding wordt lokaal behandeld en kan indien nodig worden doorgestuurd naar de VP Group Compliance
Nee
Lokaal meldingskanaal indien beschikbaar Raadpleeg uw lokale procedure voor meer informatie
Uw melding wordt lokaal geregistreerd en kan indien nodig worden doorgestuurd naar de VP Group Compliance
Raadpleeg uw lokale procedure
Speak-up! formulier op Cartamundi-website Vul het formulier in dat beschikbaar is op Speak Up! (lokale talen beschikbaar via links).
Uw melding wordt doorgestuurd naar de relevante lokale entiteit binnen Cartamundi en naar de VP Group Compliance
Ja, als u het formulier verzendt via een openbare computer zodat er geen IP-adres aan u kan worden gelinkt en u uw naam en persoonlijk e-mailadres niet vermeldt of een e-mailadres waarmee u niet geïdentificeerd kunt worden.
Compliance mailbox Stuur een e-mail naar: compliance@cartamundi.com
Uw melding wordt ontvangen door de VP Group Compliance
Ja, als u uw melding verzendt vanaf een e-mailadres waarmee u niet geïdentificeerd kunt worden en als u een openbare computer gebruikt zodat er geen IP-adres aan u kan worden gelinkt.

Wat kunt u verwachten?

Of u nu kiest om uw bezorgdheid persoonlijk te melden of via een van onze beveiligde meldingskanalen, Cartamundi zal uw melding zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen om ervoor te zorgen dat de kwestie grondig wordt onderzocht en opgevolgd en u feedback geven over de status van de gemelde kwestie en over de maatregelen die we nemen binnen een redelijke termijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Cartamundi heeft onpartijdige personen aangesteld die bevoegd zijn om de gemelde kwesties op te volgen en die zullen instaan voor de communicatie met de klokkenluider en waar nodig bijkomende informatie zullen vragen en feedback geven aan de klokkenluider. Deze onpartijdige personen kunnen binnen of buiten Cartamundi werken, afhankelijk van de locatie en omstandigheden.

Voor zover wettelijk toegestaan beschermt Cartamundi uw identiteit en de identiteit van elke andere persoon die bij de melding betrokken is.

Cartamundi zal geen enkele vorm van vergelding dulden tegen personen die kwesties eerlijk en te goeder trouw melden.

Meer informatie over de Speak-up! procedure van Cartamundi vindt u hier.
 

Andere meldingsmethoden

We vertrouwen erop dat kwesties “intern” kunnen worden afgehandeld via onze beveiligde meldingskanalen. We erkennen dat er omstandigheden kunnen zijn die het melden van kwesties aan de bevoegde autoriteiten rechtvaardigen.

In elk geval moet zorgvuldig worden overwogen om informatie over wangedrag openbaar te maken, aangezien u mogelijk niet dezelfde bescherming tegen vergelding geniet onder de toepasselijke wetgeving. In het algemeen dient u openbaarmaking alleen te gebruiken als laatste redmiddel wanneer interne en externe meldingskanalen hebben gefaald of geen adequate bescherming zouden bieden, of in geval van dreigend of duidelijk gevaar voor het openbaar belang.