Speak up

Prefer English?
¿Prefieres español?

Cartamundi verbindt zich ertoe een open cultuur van compliance, goed deugdelijk bestuur en ethisch gedrag te handhaven met de hoogste standaarden van eerlijkheid en verantwoordelijkheid, waarbij mensen met wie we werken in vertrouwen hun stem kunnen laten horen en eventuele problemen kunnen melden.  

Als u wangedrag, onethisch gedrag, illegale praktijken of andere compliancekwesties wilt melden die u hebt vastgesteld tijdens uw samenwerking met ons, kunt u een van de onderstaande meldingskanalen kiezen.  

Alle meldingskanalen zijn beschikbaar ongeacht uw werkrelatie met Cartamundi. 

Cartamundi zal uw melding zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen om ervoor te zorgen dat de kwestie grondig wordt onderzocht en opgevolgd en u feedback geven over de status van de gemelde kwestie en over de maatregelen die we nemen binnen een redelijke termijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  

Cartamundi heeft onpartijdige personen aangesteld die bevoegd zijn om de gemelde kwesties op te volgen en die zullen instaan voor de communicatie met de klokkenluider en waar nodig bijkomende informatie zullen vragen en feedback geven aan de klokkenluider. Deze onpartijdige personen kunnen binnen of buiten Cartamundi werken, afhankelijk van de locatie en omstandigheden.  

Voor zover wettelijk toegestaan beschermt Cartamundi uw identiteit en de identiteit van elke andere persoon die bij de melding betrokken is. 

Cartamundi zal geen enkele vorm van vergelding dulden tegen personen die kwesties eerlijk en te goeder trouw melden. 

Meer informatie over de Speak-upprocedure van Cartamundi vindt u hier.

Welke meldingskanalen zijn beschikbaar?  Hoe meld ik een probleem? Kan ik anoniem melden?
Persoonlijk contact (telefoon, e-mail, vergadering)  Binnen Cartamundi: neem contact op met uw directe manager of diens leidinggevende, of met uw hr-verantwoordelijke 

Buiten Cartamundi: neem contact op met uw aangewezen Cartamundi-contactpersoon of diens leidinggevende 

Uw melding wordt lokaal behandeld en kan indien nodig worden doorgestuurd naar de VP Group Compliance 

Nee
Lokaal meldingskanaal indien beschikbaar  Raadpleeg uw lokale procedure voor meer informatie 

Uw melding wordt lokaal geregistreerd en kan indien nodig worden doorgestuurd naar de VP Group Compliance 

Raadpleeg uw lokale procedure
Speak-upformulier op Cartamundi-website  Vul het formulier in dat beschikbaar is op Speak Up! (lokale talen beschikbaar via links). 

Uw melding wordt doorgestuurd naar de relevante lokale entiteit binnen Cartamundi en kan indien nodig worden doorgestuurd naar de VP Group Compliance 

Ja, als u het formulier verzendt via een openbare computer zodat er geen IP-adres aan u kan worden gelinkt en u uw naam en persoonlijk e-mailadres niet vermeldt of een e-mailadres waarmee u niet geïdentificeerd kunt worden.
Compliance mailbox Stuur een e-mail naar: compliance@cartamundi.com
Uw melding wordt ontvangen door de VP Group Compliance 
Ja, als u uw melding verzendt vanaf een e-mailadres waarmee u niet geïdentificeerd kunt worden en als u een openbare computer gebruikt zodat er geen IP-adres aan u kan worden gelinkt