Meer dan de helft van de Belgische bedienden en arbeiders (52,8%) hebben een te hoge body mass index (BMI ). Deze groep wordt jaar na jaar groter (52,2% in 2014). Eén van de redenen: we bewegen te weinig. Slechts een kwart van de werknemers beweegt 150 minuten per week. Dit blijkt uit een onderzoek van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Voor het onderzoek werden de medische gegevens van 250.000 werknemers onder de loep genomen.

We spreken van overgewicht wanneer iemand een BMI van meer dan 25 heeft. Met een BMI van meer dan 30 behoor je tot de categorie obees of zwaarlijvig. Maar liefst 35,2% van de werknemers liet een BMI optekenen tussen de 25 en 30. 17,8% haalde een nog hogere ‘score’ en was dus obees. Wat opvalt is dat mannen veel meer last hebben van overgewicht en zwaarlijvigheid (59%) dan vrouwen (45,3%). In 2014 was dit nog 58,6% en 44,9%.

Verschillen per sector

De sector waarin de werknemer actief is speelt een belangrijke rol. Zo komen overgewicht en zwaarlijvigheid meer voor bij wie actief is in de transport- (70%), de bouwsector (60,2%) en de industrie (57,8%). Niet toevallig sectoren waarin verhoudingsgewijs meer mannen actief zijn.

Hoe ouder, hoe dikker

Niet alleen de sector doet er toe, ook met de leeftijd groeien de kilo’s aan. Net geen derde (32,9%) van de -25-jarigen kampt met overgewicht. Bij de groep van 35 tot 44 jaar is dit al 56% en bij de 55-plussers zelfs 63%!

 

Lode Godderis, directeur van de dienst ‘Kennis, Informatie & Research’ van IDEWE slaat alarm: “Overgewicht brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Wie zwaarlijvig is, loopt aanzienlijk meer risico op hart- en vaatziekten, een te hoge bloeddruk, diabetes en ademhalingsproblemen tijdens het slapen.”

We bewegen te weinig

Overgewicht en zwaarlijvigheid hebben niet alleen met een fout voedingspatroon, maar ook met een gebrek aan beweging te maken. Volgens (inter)nationale richtlijnen moeten volwassenen zo minstens 5 dagen per week ‘matig intensief’ bewegen. Ongeveer een kwart van de onderzochte werknemers haalt deze ‘bewegingsnorm’. Bij de vrouwen is dit amper 17,3%, tegenover ruim een kwart (26,5) bij de mannen.

Toch is er een hoopvolle evolutie, zo neemt het aantal werknemers dat te weinig beweegt, traag maar gestaag af: van 79,8% in 2011 naar 77,7% vorig jaar. Ook hier haalt de transportsector jammer genoeg het slechtste rapport.

 

“Deze resultaten zijn niet te verwaarlozen! Daarom pleit IDEWE voor meer gezondheidspromotie op het werk. Belangrijk is dat dit zowel gedragen wordt door werknemers als werkgevers. Ook werkgevers hebben alle baat bij fitter personeel want dit maakt deze laatsten niet alleen productiever, maar dit zorgt ook voor minder ziekteverzuim”, aldus Lode Godderis.

Cartamundi geeft het goede voorbeeld

Een bedrijf dat de boodschap begrepen heeft, is Cartamundi. De wereldwijde marktleider in kaart en bordspellen organiseert tal van initiatieven om haar 300 tal werknemers in het hoofdkantoor in Tunrhout meer te laten bewegen. Zo heeft Cartamundi een eigen loop-, fiets, en zelfs kajakploeg en werden al verschillende start-to-run programma’s georganiseerd.  Myriam Hoste, Group HR Director van Cartamundi: “We geloven echt dat iemand die zich goed in zijn vel voelt, in staat is tot betere prestaties. We vinden het hierbij belangrijk dat onze werknemers zelf initiatieven nemen. Initiatieven die wij als bedrijf dan steunen.”

 

Zo lanceerden twee werknemers van Cartamundi het project ‘Cartamotion’, een laagdrempelig programma om collega’s in beweging te krijgen. Een uitloper hiervan is het 10.000-stappen programma. “Mensen zitten aan hun bureau en zetten op een doorsnee dag nauwelijks 3.000 stappen, wat veel te weinig is. Met allerlei kleine initiatieven willen we collega’s ertoe aanzetten om elke dag minstens 10.000 stappen te zetten. En we zien dat het werkt. Niet alleen worden ze fitter, collega’s bewegen of sporten samen, maar bovendien praten ze vaker met elkaar over andere dingen dan het werk. Ook dat is belangrijk. Af en toe even je hoofd vrijmaken en met iets anders bezig zijn, om nadien met vernieuwde energie weer aan de slag te gaan.”  

 

Het bewegingprogramma van Cartamundi staat overigens niet op zich. Het werd ingebed in een breder MVO beleid waar een aantal concrete acties rond ‘people’ en ‘planet’ werden uitgewerkt. Ook gezonde voeding maakt hier deel van uit. Cartamundi biedt haar werknemers ’s zomers geregeld fruit aan en ’s winters staat verse soep op het menu. “Ook hier stellen we vast dat de kleine initiatieven resulteren in een algemene gedragsverandering. We zien bijvoorbeeld steeds meer gezonde etenswaren in de gemeenschappelijke koelkasten in het bedrijf.”

 

Bekijk de reportage op VTM nieuws hier (vanaf 11:15)

Gepubliceerd op

Deel dit persbericht